Fashion

הדרך לעיצוב תכשיטים, היא הדובדבן של המסע שלי כמעצבת אופנה.

בין השנים 78-95  עיצבתי קולקציות שכוונו ליצוא, עבור בתי אופנה מהמובילים בארץ. בתוך עושר התחומים והחומרים עבורם עיצבתי, התמחיתי בעור וסריגים, שני תחומים שאפשרו לי לעצב את הקולקציה מהחומר עד התצוגה הסופית.

בשנת 95 יצאתי לדרך מרתקת של לימודי תרפיה באמנות שבמהלכה הפכתי לאם והתמסרתי כולי ליצירה מופלאה זו. בד בבד עם גדילתה של נגה, עלו הגעגועים לעשייה יצירתית ורצון לעבודה מתוך סטודיו עצמאי.

ההתאהבות בעור כחומר בעל נוכחות חושנית ופיסולית סללה את הדרך לבחירה שלו, כחומר המרכזי בקו התכשיטים שפיתחתי.

בדף זה, אני מציגה הצצה לקומץ מתוך הקולקציות הראשונות.

 

Leather jewelry

 

Send

 

Thank you

 

The form has been successfully sent

This field is required.

This field is required.

This field is required.

 

Contact us 

This field is required.

close to you 

 +972-54-8817571